Distanta de la cabana pana la obiectiv ~ 12 km
Acces: auto pe drum asfaltat

Bazele muzeului au fost puse în 1849, prin înfiinţarea Societăţii Ardelene de Ştiinţe Naturale (Siebenbürgischer Verein für Naturwiessenschaften), din care au făcut parte personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice şi culturale interne şi internaţionale.

Sediul Societăţii Ardelene de Ştiinţe Naturale a fost construit de către arhitectul clujean C.W. Friedrich Maetz, inaugurarea festivă având loc în data de 25 mai 1895.
Faţada principală, de conformaţie neoclasică, are un portic cu patru coloane ionice deasupra căreia se află un balcon cu balustradă. Spre balcon se deschid trei uşi dreptunghiulare înscrise în arc de descărcare semicircular prevăzută cu cheie de arc în formă de volută. Cele trei axe sunt separate prin patru coloane corintice adosate care susţin un antablament cu friză inscripţionată cu cifra MDCCCXCIV (1894).  Colecţiile muzeului însumează aproape 1.100.000 de piese din domeniile geologiei, paleontologiei, botanicii şi zoologiei, aflându-se din acest punct de vedere pe locul doi în reţeaua naţională de profil.

În data de 21 decembrie 2007, a fost deschisă cea mai modernă expoziţie de istorie naturală din România, în prezenţa ministrului Culturii, Adrian Iorgulescu, a primarului oraşului Sibiu, Klaus Werner Johannis şi a prefectului judeţului Sibiu, Ioan Mitea.

Din punct de vedere tematic, expoziţia şi-a păstrat caracterul sistematic, prezentând principalele grupe de animale în evoluţia lor filogenetică. Novatoare sunt scenografia prezentării şi soluţiile muzeotehnice adoptate. Astfel, în noua configuraţie, s-a acordat o importanţă deosebită prezentării dioramate, piesele fiind aşezate în display-uri în care se reproduce habitatul fiecărui animal în cadrul unui ecosistem. Numărul de piese s-a redus dar fără să fie afectată diversitatea. S-a recurs la o cantitate mult mai mare de materiale complementare, respectiv texte explicative, imagini statice şi imagini în mişcare. Selecţia tuturor materialelor încorporate în butaforie s-a făcut pe criteriul compatibilităţii iar calitatea microclimatului din sectorul expoziţional este asigurată prin climatizare generală.

Sursa text si foto: sibiu.ro